Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december van het lopende jaar door dit schriftelijk aan de secretaris te melden. U kunt ook via e-mail uw lidmaatschap opzeggen, maar zoals eerder vermeld tot uiterlijk 1 december. Doet u dit niet dan verplicht u zich de contributie voor het nieuwe jaar te betalen. Begin januari moet er van het ledenaantal opgave gedaan worden bij de overkoepelende organisatie. Per lid is een bedrag verschuldigd en moet door de vereniging worden betaald. Zegt u te laat op, dan moet er toch afdracht plaatsvinden terwijl wij geen contributie meer van u ontvangen.