Evenementen

Het is voor verenigingen en organisaties van evenementen mogelijk om gebruik te maken van onze diensten. Het evenement dient wel plaats te vinden in de kernen Ter Aar, Langeraar, Papenveer en Korteraar. Een schriftelijke aanvraag voor het verlenen van dienstverlening dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement bij ons binnen te zijn.
Wij zullen altijd proberen om aan uw aanvraag te voldoen. Daar de EHBO vereniging een vrijwilligersorganisatie is, is het mogelijk dat wij uw aanvraag niet kunnen honoreren.
Er wordt van u verwacht dat u de EHBO ‘ers op uw kosten wat te eten en te drinken aanbiedt tijdens de dienstverlening.
In de aanvraag (schriftelijk of per e-mail) willen wij onder andere het volgende weten:
– soort evenement / activiteit
– plaats / datum / tijdstippen
– bijzonderheden van de deelnemers zoals jeugd, ouderen, gehandicapten
– adresgegevens / contactpersoon voor de coördinator dienstverlening
– adresgegevens waar de rekening voor de dienstverlening naar toe gestuurd moet worden
U krijgt na uw schriftelijke aanvraag van ons zo spoedig mogelijk (schriftelijk of per e-mail) bericht of wij aan uw aanvraag kunnen voldoen.
Het aanvraagformulier kunt u downloaden en na invulling opsturen naar ons e-mailadres info@ehboteraar.nl. U krijgt sowieso ontvangstbericht.