Aansprakelijkheidsverzekering

Een groot aantal mensen geeft aan dat zij, ondanks het bezit van een diploma Eerste Hulp, aarzelen om daadwerkelijk hulp te verlenen. Ze zijn bang om iets fouts te doen en dan een torenhoge schadeclaim aan hun broek te krijgen. Er was dan ook vraag naar een algemene aansprakelijkheidsverzekering.

 

Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig EHBO-diploma verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen.
De nieuwe, door het Oranje Kruis afgesloten verzekering geldt voor alle gediplomeerden en voor alle incidentele hulpverleningen.
De polisvoorwaarden kunnen via de website www.hetoranjekruis.nl/media/1556/aansprakelijkheidsverzekering_2021.pdf worden opgehaald.
EHBO vereniging Ter Aar heeft ook een eigen ongevallen/aansprakelijkheidverzekering.
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid/ongevallen van de leden in hun hoedanigheid van EHBO-er ten tijde van de door de vereniging georganiseerde EHBO-activiteiten w.o. hulpverlening, oefening, wedstrijden en/of opleiding, in hun hoedanigheid van EHBO-er.
Deze activiteit valt dus niet onder de incidentele hulpverlening, zoals in de verzekering van het Oranje Kruis.
Om nog uitgebreider op deze zaken in te gaan lijkt me nu niet nodig.
De polis en alle voorwaarden daaraan verbonden zijn in mijn bezit.
Als er sprake is van schade, in welke vorm dan ook, kunnen we dat bekijken.

 

De secretaris